Вълнообразни поликарбонати

Вълнообразни поликарбонати

Вълнообразния поликарбонат представляват плоскости, осигуряващи повишена UV защита и се препоръчват за места, в които рискът от рак на кожата е по-голям, поради повишените ултравиолетови радиации. Вълнообразния поликарбонат осигурява ефективна бариера, която намалява с 98% вредните ефекти на UV радиациите. В същото време той е предпочитаният материал за покриване на тераси, оранжерии, басейни, детски площадки, пасажи и кулоари, места за складиране, промишлени сгради и стадиони. 

Лекотата при използване, инсталиране и монтаж насочва материала даже и към потребителите "do it yourself". Вълнообразните поликарбонатни твърди плоскости Вълнообразния поликарбонат предлагат високо качество, отразяващо се в значителната устойчивост при удар, в прозрачността, светлиноста, блокиране и противопоставяне на ултравиолетовата светлина, устойчивост на бурно време, на огън и дълготрайност. 

Производителят препоръчва при монтиране при монтиране гладката повърхност да сочи на навън, за да се избегне натрупването на прах.

Вълнообразния поликарбонат е продукт с високи стандартни постижения, външен вид, прецизност и се осигурява 10-годишна гаранция.

Виж техническа информация тук

Приложение

Вълнообразни поликарбонати 1
Вълнообразни поликарбонати 2
Вълнообразни поликарбонати 3
Вълнообразни поликарбонати 2